Våra Arvsfondsprojekt

Allmänna Arvsfonden stöder nyskapande projekt för barn, unga och människor med funktionsnedsättning i Sverige. BRIS, Cirkus Cirkör och färdstjänsten startades med stöd från Arvsfonden.

Svenska Gospelverkstaden sökte för första gången stöd från Arvsfonden 2012 för projektet Ungdomar Håller Drömmen Vid Liv. UHDVL pågick mellan 2012 till 2015 och utbildade 18 ungdomsmusiker och mötte 5000 ungdomar med föreställningen Keep The Dream Alive.

Come Together - nytt Arvsfondsprojekt

Gospelverkstaden har beviljats medel för att starta och driva projektet Come Together under tre års tid.  Come Together vill skapa ett koncept för körer som vill möta unga nyanlända, och kommer under första året göra ett projekt i Sollentuna Kommun.

Ung Turnéproduktion

Ung Turnéprodktion startades 2014 och pågår till juni 2017. Projektet vill släppa fram och engagera unga (16-25 år) runtom i landet i turnéproduktioner och allt som hör till, ex: ljud, loger, logistik. Dessa handleds sedan av professionella aktörer för att lära sig utvecklas, inspireras och så småningom kunna genomföra samma sak på helt egen hand. 

Klicka HÄR för att komma till Ung Turnéproduktions hemsida.

På Samma Scen

2014 startade vi projektet På Samma Scen som pågår till juni 2017. I detta projekt möts skolklasser med olika inriktningar, ofta har en av klasserna musikprofil. De möts till gemensamma repetitioner, där gospel och elevernas egna valda låtar utgör repertoaren som resulterar i en gemensam konsert. En icke profilerad klass får sjunga i stämmor och en klass med musikprofil får berikas av all musikalitet och energi som finns i en icke profilerad klass. 

Klicka HÄR för mer information om På Samma Scen.
Läs mer om Allmänna Arvsfonden HÄR!