Välkommen till Gospelverkstaden Umeå

På denna sida kan du ansöka om medlemskap men för att hålla dig uppdaterad om allt som händer i Gospelverkstaden Umeå ber vi dig hålla koll på vår Facebook-sida
www.facebook.com/GospelverkstadenUmea

Bli Medlem!

Styrelsen

Styrelsen bestå av:

Emma Örnberg, Ordförande
emma.ornberg@svenskakyrkan.se
070-200 66 99

Johanna Tegnér, Kassör
johannategner@hotmail.com

Jenny Lindberg, Ledamot
jenny.lindberg@svenskakyrkan.se

Kristina Sturk, Ledamot
kristina.sturk@vasakyrkan.com