Stockholm Gospelkör Festival
28-30 September 2018

Vi firar 30 år. Save the date, kom med din kör och upplev en festival utan dess like!

Anmälan öppnar 26 oktober