ct.jpg

ComeTogether - mer än bara en kör


CT0012.jpg

Vad är cometogether? 

Come Together vill skapa ett koncept för körer som vill möta unga nyanlända. Målet med projektet är att bygga broar mellan olika grupper och att människor ska hitta nya vänner, en av våra metoder är körsång. 

Skulle du vilja vara med? Kolla längst ner på sidan!  


3-3-3

3 grupper: Unga nyanlända, unga etablerade och pensionärer.

3 steg: Grupperna möts varför sig, grupperna möts tillsammans, grupperna möts tillsammans med en etablerad kör, allt avslutas med en konsert. 

3 steg på träffarna: Soppa (mat), snack (samtal, umgänge och lekar) och sång. 

 
 
CT0032.jpg

Citat från deltagare 

“I mitt land finns ingen freedom och det är krig hela tiden, jag har sprungit du vet från mitt land till ett land som Sverige. Sen när jag sjunger Let freedom mina känslor blir aktiva. Jag tänker att det är the best song…. fixa en värld utan krig bara freedom och människor är glada. Den handlar om det.” - Aziz

ComeTogether är ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden. Läs mer om dom HÄR. 


 
 
 
 
Zandra.jpg
 
Mia.jpg