Come Together 2020

Come together 2020 är samlingsnamnet för allt SVenska Gospelverkstaden ska göra året 2020.


Instagram SGV save the date 2020.jpg

Stockholm Gospelkör Festival - 25-27 sep 2020

Sista helgen i september 2020 är det dags för Stockholm Gospelkör festival igen. 1000 körsångare samlas för att under ett par dagar repa tillsammans under ledning av såväl svenska som amerikanska gästinstruktörer.

Festivalen har pågått i dryga 30 år och vi hoppas att du, tillsammans med din kör, eller som enskild sångare vill komma och uppleva detta.

Mer info här ( <— lägg in länk)

Gospelverkstaden - Turné

Mer info…

Gerald T. Smith.jpg

Gerald T. Smith - Boka för inspiration till din kör

Mer info…

Chicago Mass Choir Turné

Mer info…

Sjung Gospel 2020

Lördag 1a feb - Sjung Gospeldagen med 1000 körsångare

Söndagen 2a feb - Barnkördag med 300 körsångare

Måndagen 3e feb - Utbildningsdag

Mer info här ( <— lägg in länk)

Come Together körer

ComeTogether är ett projekt med fokus integration genom körsång. Under 10 veckor möts tre grupper, unga etablerade, nyanlända och pensionärer. Vi äter, leker lekar och sjunger tillsammans för att skapa en gemenskap mellan målgrupper som inte alltid hittar en självklar plats att mötas på.

Mer info här