Infobrev

Här kan du ladda ner och läsa de infobrev som vi skickat ut. Läs igenom infobreven och sidan TÄNK PÅ innan du mailar oss frågor. Skulle det vara något som du undrar kan du nå oss på info@gospelverkstaden.se

Infobrev 1

Infobrev 2

Infobrev 3