Skapande Skola


57573829-Dq1jy.jpg
" Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. "

Kulturrådet

Vi genomför projekt i form av föreställningar eller konserter i låg-, mellan- och högstadieskolor. Vill du veta mer, se knappen till höger.


KEEP THE DREAM.... SKAPANDE SKOLA.png