Svenska Gospelverkstaden arbetar för att sprida och
förankra gospelmusiken i hela landet


 

Citat från ett av våra på samma scen projekt i farsta.