Våra Arvsfondsprojekt 


PSS Äppelviken 1

på samma scen

2014 startade vi projektet På Samma Scen som pågår till juni 2017. I detta projekt möts skolklasser med olika inriktningar, ofta har en av klasserna musikprofil. De möts till gemensamma repetitioner, där gospel och elevernas egna valda låtar utgör repertoaren som resulterar i en gemensam konsert. En icke profilerad klass får sjunga i stämmor och en klass med musikprofil får berikas av all musikalitet och energi som finns i en icke profilerad klass. 

Klicka här för att komma till På Samma Scens hemsida


ung turnéproduktion 

Ung Turnéprodktion startades 2014 och pågår till juni 2017. Projektet vill släppa fram och engagera unga (16-25 år) runtom i landet i turnéproduktioner och allt som hör till, ex: ljud, loger, logistik. Dessa handleds sedan av professionella aktörer för att lära sig utvecklas, inspireras och så småningom kunna genomföra samma sak på helt egen hand. 

Klicka här för att komma till Ung Turnéproduktions hemsida


CT0007.jpg

Come Together

Gospelverkstaden har beviljats medel för att starta och driva projektet ComeTogether under tre års tid.  Come Together vill skapa ett koncept för körer som vill möta unga nyanlända. Just nu är projektet i full gång i Sollentuna Kommun där vi skapade tre nya körer, bestående av nyanlända, redan etablerade unga och pensionärer i respektive grupp. Efter ett par rep med vardera grupp har vi nu lagt ihop de tre grupperna till en stor kör för att skapa en kör med olika målgrupper. Som final kommer vi den 21 november 19.00 sätta upp en konsert i Arena Satelliten.