Skapande Skola loga röd text.png

Våra Skapande Skola projekt. 

Svenska Gospelverkstaden erbjuder två Skapande skola projekt med musiken som verktyg  och den afroamerikanska historien som röd tråd. Projekten genomförs i form av föreställningar eller konserter i låg-, mellan- och högstadieskolor.


57573829-Dq1jy.jpg

" Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. "

- Kulturrådet


 
 

Mia Nygren

Projektledare: Skapande Skola

mia.nygren@gospelverkstaden.se
073- 642 82 09

Mia.jpg