Skapande Skola loga röd text.png

57573829-Dq1jy.jpg

" Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. "

- Kulturrådet

Våra Skapande Skola projekt. 

Svenska Gospelverkstaden erbjuder två Skapande skola projekt
med musiken som verktyg  och den afroamerikanska historien som röd tråd. 
Projekten genomförs i form av föreställningar eller konserter i låg-, mellan- och högstadieskolor.

Läs mer här


på samma scen

"Olika skolval - Olika förutsättningar -
Gemensamt resultat"

2014 startade vi projektet På Samma Scen som pågår till juni 2017. I detta projekt möts skolklasser med olika inriktningar, ofta har en av klasserna musikprofil. De möts till gemensamma repetitioner, där gospel och elevernas egna valda låtar utgör repertoaren som resulterar i en gemensam konsert. En icke profilerad klass får sjunga i stämmor och en klass med musikprofil får berikas av all musikalitet och energi som finns i en icke profilerad klass. 

Sagt om oss: 

"Ett möte där olikheter leder till gemenskap"
"Olika skolval - Olika förutsättningar - Gemensamt resultat"
"Här får man glänsa med det man är bra på. Och alla har något att bidra med"

keep the dream alive

Keep The dream Alive vill levandegöra den afroamerikanska historien med musik, bild  och berättelse som redskap. Keep The Dream Alive är en resa genom den musiken och historien. Från work songs och spirituals på slavfälten, via frihetsånger på gatorna och gospel i kyrkorna i 60-talets USA,  till nutid och låtar som eleverna själva väljer. Allt vävs ihop till en föreställning som berör.

  
 

Mia Nygren

Projektledare: Skapande Skola

mia.nygren@gospelverkstaden.se
073- 642 82 09

Mia.jpg