Kallelse till extra årsmöte!

Söndagen 21 oktober klockan 21:00. 

Anmälan via Mikaela Häger:

mikaela.hager@gospelverkstaden.se

Välkommen! :)